W trosce o najwyższy poziom oferowanych usług nieustająco podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych.

Najważniejsze z zakresu psychoterapii obejmują:

-Kurs Psychoterapii Psychoanalitycznej, Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej,

-Konferencja naukowa „Zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne” Polski Instytut Ericksonowski,

-Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Psychoedukacji w Gorzowie Wlkp.,

-Kurs podstaw Racjonalnej Terapii Zachowania, Medres Warszawa,

-Kurs Terapii Rodzin Polski Instytut Ericksonowski ,

-Terapia lęku w ujęciu systemowym Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej,

-Konferencja psychoterapeutyczna „Odtwarzanie relacji z pierwotnymi obiektami w procesie terapeutycznym a korektywne doświadczenia” Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej,

-Konferencja psychoterapeutyczna w Międzyrzeczu: „Reparacja w procesie terapeutycznym. Zastosowanie psychoterapii psychoanalitycznej w leczeniu uzależnień”, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej,

-Szczecińska Konferencja Psychoanalityczna „Miłość i jej inwestycje”,

Najważniejsze z zakresu seksuologii obejmują:

-Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii,

-Kurs specjalizacyjny Wydziału Lekarskiego Oddział Kształcenia Podyplomowego w Poznaniu „Wprowadzenie do seksuologii”,

-Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania i codzienność współczesnej seksuologii” Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Poznań,

-Konferencja naukowa „Norma i patologia zachowań seksualnych” Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Kazimierz nad Wisłą,

Najważniejsze z zakresu diagnozy obejmują:

-Ogólnopolska konferencja naukowa z zakresu psychoonkologii; Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Jurata,

-Kurs Doskonalenia Zawodowego „Co wobec przemocy; algorytmy postępowania przy powikłaniach ADHD, agresji, zaburzeniach zachowania, ODD” Centrum CBT Poznań,

-Szkolenie z zakresu: Test Rorschacha badanie i interpretacja według Systemu Exnera, Pracownia Pomocy Psychologicznej  Dla Dzieci Młodzieży i Dorosłych Sopot,

-Warsztaty „Diagnostyka psychologiczna i pedagogiczna” Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa CKUiP Zielona Góra,

-Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny WOM Gorzów Wlkp.,

-Warsztaty „Jak skutecznie prowadzić dziecko z ADHD u psychologa” – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Rzecznik Praw Dziecka;

-Warsztaty „Praca z rodziną w kryzysie – niewydolność wychowawcza” – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Infrastruktury Społecznej,

-Konferencja naukowa w Warszawie: „Rola instytucji pomocy społecznej w zwalczaniu przemocy w rodzinie”.