Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu instytucjach pomocowych. Zdobyte umiejętności pomagają  mi zrozumieć  rozmaite problemy osób zgłaszających się do mojego gabinetu.  Pracowałam w Szpitalu Psychiatrycznym w Gorzowie Wlkp., gdzie doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie diagnozy i pomocy psychologicznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Doświadczenie w obszarze uzależnień, współuzależnienia oraz DDA pogłębiałam pracując w Ośrodku Terapii Uzależnień w Gorzowie Wlkp.

Osobom chorym terminalnie i ich rodzinom udzielałam pomocy psychologicznej podczas pracy w Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Doświadczenie w zakresie diagnozy funkcjonowania osób starszych zdobywałam w Domu Pomocy Społecznej.

W  Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie doskonaliłam wiedzę i umiejętności w obszarze interwencji związanej z przemocą w rodzinie.

W obszarze diagnozy, terapii dzieci i młodzieży   oraz  terapii rodzin doświadczenie zdobywałam w ramach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie, gdzie pracuję od wielu lat.