W ramach prowadzonej diagnostyki psychologicznej oferuję:

  • Badanie poziomu inteligencji,
  • Badanie neuropsychologiczne,
  • Badanie osobowości,
  • Badanie rozwoju psychicznego dziecka,
  • Ocenę funkcjonowania sfery emocjonalno – społecznej,
  • Badanie i ocenę funkcjonowania sfery psychoseksualnej,
  • Diagnozę więzi rodzinnych,
  • Badanie i ocenę funkcjonowania poznawczo – emocjonalnego osób starszych,

Sporządzam opinie, zaświadczenia w celach orzeczniczych (np. rentowych).